Staropolska Izba Przemysłowo Handlowa Krąg Innowacji Świętokrzyski System Innowacji

Branża metalowo-odlewnicza kluczową dla regionu

Udział w produkcji sprzedanej przemysłu województwa oraz możliwości rozwoju potwierdzają, że branża metalowo- odlewnicza powinna się znaleźć wśród inteligentnych specjalizacji świętokrzyskiego. Mówiono o tym podczas spotkań zorganizowanych przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową- – partnera Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w projekcie „Pespektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap”.

Podczas spotkań, w których uczestniczyli przedstawiciele kilkunastu firm, zaprezentowano analizę i rekomendacje dla branży metalowo-odlewniczej. Jej potencjał to blisko 1500 przedsiębiorstw, zatrudniających 10 tys. pracowników i wytwarzających aż 11,5 proc. wartości produkcji sprzedanej przemysłu województwa. W kraju udziałem tej branży jest 5,5 proc. produkcji. W analizie SWOT wskazano m.in. na niską innowacyjność firm metalowych i odlewniczych. 

– Istnieje ścisła zależność między wydatkami na innowacje a poziomem gospodarki – stwierdził dr Jerzy Kwieciński, prezes Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości, które przygotowało analizę. – Trzeba sięgać po wsparcie także na poziomie unijnym. W latach 2014 – 2020 Komisja Europejska przeznaczy na innowacje ponad 120 miliardów euro. Polska do tej pory nie wykorzystuje tej szansy. Na przykład z VII Programu Ramowego Niemcy otrzymały 10-krotnie wyższe wsparcie niż nasz kraj. 

Sekretariat
tel: 41 344 43 92 w.29
fax: 41 344 43 92 w.30
e-mail: sekretariat@siph.com.pl

Biuro Projektu
tel: 41 344 43 92 w.34
fax: 41 344 43 92 w.28
e-mail: siph@kitw.pl

Partnerzy